O kancelarii Zakres usług Kontakt Lokalizacja

Naszą kancelarię tworzy zespół dwóch prawników świadczących kompleksowe usługi prawne na rzecz klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.

Adwokat Bolesław Kurzępa  jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Doktor nauk prawnych w zakresie prawa karnego. Wiele lat pracował w organach prokuratury.
Współpracuje z wieloma kancelariami prawnymi w Warszawie i innych miastach na terenie kraju.
Posiada znaczący dorobek wydawniczy w postaci ok. 270 artykułów, glos i recenzji z różnych dziedzin prawa. Autor kilkunastu komentarzy, monografii i zbiorów orzeczeń wydanych przez najpoważniejsze wydawnictwa prawnicze w Polsce.
Pracownik naukowy, a także redaktor naczelny miesięcznika "Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych" i redaktor "Orzecznictwa Sądów w Sprawach Gospodarczych".

Adwokat Elżbieta Kurzępa jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa i Administracji Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Autorka publikacji z zakresu prawa administracyjnego i prawa własności intelektualnej.